Taustatietoja Taustatietoja

 

Taustaa

Valtuuston kokouksessa 17.12.2012 päätettiin toteuttaa täytäntöönpanotyöryhmän valmistelemat suunnitelmat, mutta ilman golf-kentän laajennusta.

>>> Uutinen Kuopion kaupungin nettisivulla

Puijo-suunnitelman täytäntöönpanotyöryhmä valmisteli kolme kokonaisuutta Puijon kehittämisen jatkosuunnitelmiksi: Puijon lakialueen kehittäminen muun muassa kulkuyhteyksiä parantamalla, Konttilan pelloilla sijaitsevan golfkentän laajentaminen ja Antikkalan laskettelurinteiden alueen kehittäminen. Lue lisää...

Suunnitelmat esiteltiin 30.10.2012. Suunnitelmista pyydettiin lausunnot hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta, kaupunkirakennelautakunnalta ja ympäristölautakunnalta.

Aineistoja aiheesta:

>>> Kaupunginhallituksen päätös asiasta 3.12.2012
>>> Suunnitelma Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman täytäntöönpanemiseksi (pdf 5,57 Mt)
>>> Osayleiskaavasta käsittelyjärjestys
 

Yleisötilaisuus 7.6.2012

Puijo-täytäntöönpanotyöryhmästä tilaisuudessa olivat mukana palvelualuejohtajat Jarmo Pirhonen ja Pekka Vähäkangas sekä alustajina kaupungin asiantuntijoista ulkoilu- ja virkistysasioista Janne Hentunen, luontoarvoista Lea Pöyhönen ja matkailusta Jari Piirainen. Golfkentän laajennuksen luontovaikutuksista selvityksen esitteli FCG Oy:stä Jari Kärkkäinen.

Alustajien esitykset:

>>> Puijo virkistysalueena (pdf 166,8 kt)
>>> Puijon luontoarvot (pdf 1,01 Mt)
>>> Matkailu ja Puijo (pdf 52,2 kt)
>>> Puijon golfkenttäselvitys (pdf 1,93 Mt)

 

Tavoitesuunnitelman taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman 23.8.2010. Kaupunginjohtaja asetti 5.5.2011 Puijo-suunnitelman täytäntöönpanoryhmän. Laaja-alainen asiantuntijaryhmä on täydentynyt myöhemmin  mm. Pohjois-Savon ely-keskuksen edustajalla. Ryhmän puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja varapuheenjohtajana palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen. Toimikausi päättyi 31.12.2012.

Kuopion kaupungin valtuustoryhmien puheenjohtajat päättivät kokouksessaan 11.10.2012, että Puijon kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoesitykset tulisi tuoda silloisen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

>>> Tavoitesuunnitelma (pdf 1,06 Mt)

>>> Luonto- ja ympäristöselvitys (pdf 3,03 Mt)
>>> Lähtöaineisto (pdf )
>>> Luontokohteiden arvottaminen (pdf )
>>> Luonnonsuojelulaki ja luontodirektiivi (pdf )
>>> Maankäyttö 1930-40 (pdf )
>>> Maankäyttö 1950-70 (pdf )
>>> Maankäytön historian yhteenveto (pdf )
>>> Maankäytön nykytila (pdf )
>>> Hydrologia (pdf )
>>> Kasvillisuus (pdf )
>>> Valtapuusto (pdf )
>>> Puuston ikä (pdf )
>>> Maisemakuva (pdf )
>>> Uhanalaiset luontotyypit (pdf )
>>> Arvokkaat maisema- ja luontokohteet (pdf )

>>> Puijon golfkenttäselvitys (pdf )
>>> Puijon golfkentän laajennus, havainnekuva (pdf )
>>> Puijon golfkentän laajennusluonnos (pdf )
>>> Puijon golkentän laajennus,
       yleiskaavajohtaja Juha Romppasen lausunto
(pdf)

>>> Havainnekuva 1 golfkentän laajennuksesta (pdf )
>>> Havainnekuva 2 golfkentän laajennuksesta (pdf )

>>> Yritysvaikutusarviointi (pdf )

Kuvia Kuvia