Metsänhoidon periaatteet Metsänhoidon periaatteet

Puijon alue ympäristöineen (660 ha)

Alueella on puisto-, ulkoilu-, virkitys-, maisema- ja suojapuustometsiksi sekä luonnonsuojelualueiksi luokiteltuja metsiä. Nämä ovat tärkeitä asumisviihtyvyyden ja jokapäiväisen virkistäytymisen kannalta. Metsät ovat myös keskeisiä kaupunkikuvan kannalta. Alueella on runsaasti rakennettuja luonto- ja ulkoilupolkuja, jotka ovat vilkkaassa ulkoilukäytössä. Metsät ovat myös suosittuja marjastus- ja sienestysmaastoja.

Puijon Julkulanmäelle ulkoilutien alapuolelle on tehty maisema-avaus kohti Pohjois-Kallaveden saaristoa. Kohteella on tarkoitus kokeilla ulkoilijoiden pyynnöstä myös talviaikaista nuotiopaikkaa. Paloturvallisuuden takia nuotiopaikka puretaan kuitenkin keväällä pois.

Alueella on myös Iso-Valkeisen urheilukalastuspaikka ja lammen rannalla huollettu laavu tulentekopaikkoineen sekä erillinen nuotiopaikka.

Kuvia Kuvia