Luonnon aarreaitta keskellä kaupunkia Luonnon aarreaitta keskellä kaupunkia

Puijo tunnetaan maisemiensa lisäksi ainutlaatuisesta luonnostaan. Puijon mäen etelärinteellä oleva vanha luonnonsuojelualue rauhoitettiin jo vuonna 1928 yhtenä maamme ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Nykyisin Puijon luonnonsuojelualue on 208 hehtaarin laajuinen.

 
Puijolla on erityyppisiä lehtoja sekä iäkkäitä lähes luonnontilaisia metsiä. Alueella elää myös monia harvinaisia tai uhanalaisia eliölajeja. Suurin osa suojelualueesta kuuluu Natura 2000-verkostoon, jonka tavoitteena on suojella koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Puijon luontotyypeistä merkittävimpiä ovat lehdot ja vanhat metsät. Natura-alueiden arvokkaimpaan kasvilajistoon kuuluvat idänlehväsammal ja hajuheinä.
  

" Om Puijol luonnossa jottaen

nii herkkee ja kumman kummoo,

se ihankuv vangiks ottaen

tua' immeisem mielel lummoo.

Ne metät ja järvet ja linnut ja muut

ja taevas ja taevaalla tähet ja kuut,

nii nehän ne hurmoo mieltä

helläättäen syvämmen kieltä."

 

 

(Kalle Väänänen: Ylistykseh hymistystä Puijom mäelle)

 

Kuvat: Kari Jämsén, Outi Vainio

Kuva Kuva

Kuva: Timo Perätie