Eteläisiä ja itäisiä harvinaisuuksia Eteläisiä ja itäisiä harvinaisuuksia

 

Puijolla kasvaa monenlaisia kasveja. Selänteeltä on löydetty 378 putkilokasvilajia, minkä lisäksi siellä kasvaa lukuisa joukko erilaisia sammalia ja jäkäliä. Vaateliaat lehtolajit viihtyvät hyvin luonnonsuojelualueen rehevissä osissa, kuten Satulanotkon ja Antikkalanrinteen lehdoissa. Levinneisyydeltään eteläiset lehtolajit, kuten lehtoleinikki, lehtopähkämö ja jänönsalaatti kasvavat Puijolla levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Idästä levinneitä mantereisia taigalajeja edustavat myyränporras ja hajuheinä.

 Harvinaisten ja vaateliaiden kasvien lisäksi Puijon selänteeltä löytyy runsaasti tavallisempia lehtojen ja kangasmetsien lajeja. Etelä-Suomen lehdoille tyypillisen vuokkojen kevätkukinnan korvaa Puijolla kuusikot valkoisena mattona peittävä käenkaali. Kosteammat painanteet taas ovat kotkansiiven ja muiden saniaisten muodostamaa viidakkoa. Ihmistoiminnan vaikutukset puolestaan näkyvät niityillä ja erilaisten tulokaslajien yleistymisenä.

 

Puijon vaateliaita lehtolajeja:

Pensaat:

Sanikkaiset:

Heinät:

Ruohot:

 

Kuvat: Jouni Borgman, Pekka Tenhunen, Kari Jämsén, Outi Vainio, Jouni Ohtamaa

Kuvia Kuvia

Keväinen kotkansiipi

Kuva:Jouni Borgman