Lehtokeidas keskellä kaupunkia Lehtokeidas keskellä kaupunkia

 

Puijon alue kuuluu Pohjois-Savon lehtokeskukseen, joka on Järvi-Suomen tärkein ravinteikasta kasvualustaa vaativan kasvillisuuden esiintymisalue. Puijon lehdot muodostavat yhden Pohjois-Savon laajimmista lehtokokonaisuuksista. Arvokkaimmat osat Satulanotkossa ja Antikkalanrinteessä ovat mukana valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa. Alueelta löytyvät kaikki Pohjois-Savossa tavattavat peruslehtotyypit. Erilaisia lehtoja Puijolla on niin runsaasti, että aluetta voidaan hyvällä syyllä kutsua lehtojen galleriaksi. Vaateliaan kasvillisuuden menestyminen Puijolla on ravinteikkaan maaperän ja suotuisan pienilmaston ansiota.

 

Kangasmetsät ovat keskittyneet selänteen etelä- ja pohjoispäähän sekä mäkien korkeimmille kohdille. Suurin osa kangasmetsistäkin on reheviä. Puijon selänteen suot ovat suurimmaksi osaksi reheviä korpia. Kalliokasvillisuutta on pieninä paljastumina mäkien rinne- ja lakiosissa. Ihmisen toiminnasta kertovaa kulttuurikasvillisuutta löytyy eri puolilta selännettä. Parhaiten säilynyt kokonaisuus on Konttilan tila, jonka niittyjä hoidetaan aktiivisesti.

Kuvia Kuvia

Kotkansiipiä Satulanotkon lehdossa

Kuva: Kari Jämsen