Monipuolinen eläimistö Monipuolinen eläimistö

 

Lukuisat erilaiset eläimet löytävät sopivan elinympäristön Puijon monipuolisesta luonnosta. Suojelullisesti arvokkaimpia ovat monet vanhojen metsien hyönteiset ja linnut. Nisäkäslajiston harvinaisuuksia ovat uhanalaiset lepakot ja liito-orava. Harvinaisuuksien lisäksi Puijolla voi tavata monia muita pohjoissavolaisen metsän eläimiä. Useimmat eläimet kuitenkin varovat ihmistä ja liikkuvat vain pimeän aikaan. Niiden elinpiirin voi helpoiten havaita erilaisten jälkien ja jätösten perusteella.

 

Puijon selänne on lähes joka suunnasta asutuksen saartama, mistä syystä erityisesti suurnisäkkäiden on vaikea päästä sinne. Myös moottoritien melu ja ihmisten liikkuminen alueella häiritsevät eläimiä.

Kuvia Kuvia

Oravanpoikanen

Kuva: Helena Rönkä